Med 24SevenOffice NettLønn vil du på en intuitiv og effektiv måte kunne foreta lønnskjøringer for alle dine ansatte. Vi tilbyr et kraftig og funksjonsrikt lønnssystem, uten at dette går på kompromiss med brukervennlighet og fleksibilitet. Med oss slipper du kompliserte prismodeller og høye oppstartskostnader – og vi har stor fokus på at du skal komme raskt og enkelt i gang. Betal per bruker og lønnsmottaker per måned, enkelt og greit

Kraftig og effektivt lønnssystem

24SevenOffice Nettlønn er et 100% skybasert lønnssystem, sømløst integrert mot 24SevenOffice Regnskap og Timer – uten behov for tenke på installasjoner, drift og alle mulige versjonsoppdateringer. Med 24SevenOffice Nettlønn har du automatisk tilgang til siste versjon, som alltid sørger for at alt er oppdatert i henhold til offentlige lov- og regelendringer og sikker lønnskjøring. Løsningen er intuitiv, skalerbar og lett å ta i bruk.

Lønnsmottakere får tilsendt lønnsslipp per epost. Som kunde kan du velge mellom et enkelt – eller et mer avanserte oppsett for lønnsslipp. Sistnevnte kan for eksempel være en nyttig, om dere benytter vår spesialløsning for automatisk beregning av provisjonsbasert lønn.

Fleksibelt og brukervennlig

Med 24SevenOffice NettLønn kan du enkelt skreddersy oppsett og kolonner tilpasset eget behov. I tillegg har du tilgang til innebyggede funksjoner for hurtigregistrering av lønnskjøring, som vil gi en helt ny opplevelse av å føre lønn.

Løsningen inneholder mange muligheter for å sette egne innstillinger, for å gi deg en mest mulig effektiv arbeidsdag. 24SevenOffice NettLønn er bygget rundt en effektiv prosessflyt, som skal gjøre det raskt å kunne utføre arbeidet med lønnsfaget.

Integrert mot reise- og utleggsregning
Reise- og utleggsregning registreres i 24SevenOffice Mobil eller i TravelText, som er ferdig integrert mot 24SevenOffice NettLønn. Reise-/utleggsregning kan utbetales direkte via regnskaps- og bankmodulen, utenom, eller i forbindelse med ordinær lønnskjøring.

A-meldingen

Da A-ordningen ble lansert, var 24SevenOffice NettLønn det første lønnssystemet som ble med i testfasen, og således tidlig ute i forhold alle elementer som har med denne ordningen å gjøre. Det er viktig for oss å være raskt ute med ny funksjonalitet, samt kunne gi våre kunder rapporteringsmulighet som legger til rette for å effektivisere alt som har med lønn å gjøre, mest mulig.

Lønnsutbetaling

24SevenOffice NettLønn overfører regnskapsbilaget automatisk fra lønnsmodulen til regnskapsmodulen. Hver ansatt opprettes med egen reskontro – og bankmodulen kan benyttes til å gjennomføre remitteringen raskt og effektivt.

Samhandling med regnskapsfører

24SevenOffice NettLønn er bygget rundt samhandling mellom den som utfører lønnskjøringen – og ledelsen i selskapet. Spesielt viktig er dette når lønnskjøringen utføres av regnskapsfører. Kunde har da mulighet til å godkjenne lønnsgrunnlaget – og til å komme med eventuelle tilbakemeldinger i forkant av selve lønnskjøringen.

24SevenOffice NettLønn tilbyr smarte løsninger for regnskapsbyråer, blant annet med mulighet for et standardisert oppsett/import av lønnsvariabler.

Prøv lønnssystemet gratis her.