Regnskap med
kunstig intelligens er her.

Frigjøre tid ved å ta bort de enkle repeterende oppgavene? Levere tjenester raskere og med høyere kvalitet som gir merverdi til regnskapsbyråets kunder?

Med AI Assistant kan ditt byrå utnytte algoritmer og læring som et konkurransefortrinn - og helautomatisere en stor del av den tradisjonelle prosessen rundt bilagshåndtering og bokføring.

Lærer av deg. Jobber for deg.

Din AI Assistant gjør deg som regnskapsfører bedre. Den lærer kontinuerlig av hvordan du og ditt team jobber.

Utnytter big data

Lærer på makronivå på tvers av alle 24SevenOffice sine titusentalls kunder, samt detaljert for hver enkelt kunde dere har.

Lærer på kundenivå

Om du bokfører en faktura på en annen måte enn det som foreslåes på makronivå, tar din AI Assistant med seg denne læringen videre.

Automatisert

Forstår leverandører, varelinjer og kontekst. Løsningen kan automatisk bokføre en stor andel av de fakturaene dere i dag bokfører manuelt.

Du beholder kontrollen

Fakturaer klare for bokføring bli klargjort i en liste for en manuell kontroll. Dette for at dere skal bli fortrolige med AI Assistant og kunne stole fullt og helt på den.

Du kan overstyre

Der AI Assistant ikke kan bokføre alt på en faktura automatisk gir den konteringsforslag. Regnskapsfører ser over for eventuelle korrigeringer.

Optimaliserer kontinuerlig

AI Assistant tar med seg all læring på big data- og kundenivå, og optimaliserer prosessen fortløpende.

Med AI Assistant blir du kvitt en rekke tidstyver, fra en faktura blir mottatt og frem til den blir betalt. Fakturaer blir automatisk prosessert og lest. Alle felt blir lest og tolket helt ned på varelinjenivå. Noe som betyr at regnskapsførere i større grad kan operere som kontrollere – og spare enormt mye tid forbundet med punching.

Samtidig får du som regnskapsfører en dyp innsikt i regnskapet til kunder, rett ut av boksen.

Dyp innsikt i regnskapet.
Leser og tolker ned på varelinjenivå.

Automatisert
godkjenningsflyt

Med løsningen kan alle inngående fakturaer automatisk bli sendt på godkjenningsflyt. På denne måten unngår bedrifter at fakturaer hoper seg opp – og i verste fall ender opp som unødvendige inkassokrav.

Du definerer selv hvor systemet automatisk skal godkjenne, eller hvor det skal gjøres en manuell kontroll av en eller flere personer, for eksempel knyttet til et prosjekt.

Frigjør tid.
Legger til rette for vekst

Regnskapsbyrå med ambisjon om å vokse eller bruke mer tid på rådgivning, men kapasitetsutfordringer? Med AI Assistant er løsningen nær!

Book demo Priser

Bidrar til høyere kvalitet

Den frigjør tid

Tar bort de enkle repeterende oppgavene

Løpende oppdatert regnskap til deres kunder

Hvorfor vi er de første til å tilby teknologien?

For å lykkes med å levere regnskap- og bokføringstjenester ved hjelp av kunstig intelligens (AI), krever det store mengder data. 24SevenOffice ble født i nettskyen, noe som gir oss en stor fordel, da allerede et hundretalls millioner av fakturaer har gått gjennom vårt system. Nettopp derfor kan 24SevenOffice som første aktør tilby regnskap ved hjelp av kunstig intelligens (AI) i det norske markedet.

Hvem kan benytte løsningen?

AI Assistant er forbeholdt regnskapsbyråer og store selskaper.

Den gir enorme muligheter fremover for regnskapsbyråer som bestemmer seg for å etablere fulldigitale løsninger for sine kunder fra A-Å. Å være «first mover» kan være et stort konkurransefortrinn i en bransje der mange byråer ikke har nok fokus på teknologi.

Kom i gang med bokføring ved hjelp av kunstig intelligens