Altinn


Altinn er en digital plattform og portal som virkelig forenkler dialogen mellom næringsdrivende, privatpersoner og det offentlige i Norge. Med Altinn får brukerne enkel tilgang til et bredt spekter av offentlige skjemaer og tjenester, alt på ett sted. Den fungerer som et sentralt knutepunkt for elektronisk innlevering av rapporter, søknader og skjemaer til ulike deler av offentlig forvaltning, og gjør det mulig å spare tid og ressurser.

Hos Altinn kan du gjøre så mye mer enn bare å sende inn selvangivelsen. Du kan også registrere et nytt firma, rapportere og betale merverdiavgift, levere årsregnskap og håndtere en rekke andre forpliktelser og rettigheter overfor det offentlige. Det er virkelig en gamechanger når det kommer til effektivitet og redusert papirarbeid. Ved å digitalisere offentlige tjenester, bidrar Altinn til å redusere administrasjonskostnadene og gjøre det enklere for både bedrifter og privatpersoner å samhandle med det offentlige.

Altinn er et samarbeidsprosjekt mellom Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi, nå kjent som Digitaliseringsdirektoratet), Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og flere andre offentlige etater. Det er en plattform som viser at digitalisering kan være både effektivt og brukervennlig, og som gir håp for en fremtid der papirarbeid og unødvendig byråkrati vil være en saga blott.