24SevenOffice

Investor relations

24SevenOffice Scandinavia AB

24SevenOffice är verksamma på den nordiska marknaden och har sedan 2002 levererat affärssystem till små och medelstora företag via molnbaserade lösningar. Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar.

I dag innehåller affärssystemet bland annat moduler for redovisning, CRM, fakturering, logistik, projektstyrning och tidredovisning, allt integrerat i en lösning.

24SevenOffice ERP

Vid sidan av utvecklingen av affärssystemet har bolaget skapat effektiva försäljningskanaler och är idag marknadsledande i Norge. 60 procent intäkterna generas av återförsäljare, bestående av redovisningsbyråer (t.ex. PwC och KPMG) och samarbetspartners (t.ex. Telenor och Also) återstående 40 procent härstammar från direktförsäljning till nyckelkunder.

Bolaget har 28 000 kunder totalt på den skandinaviska marknaden, 27 300 kunder i Norge och 700 i Sverige. Bolaget har under perioden 30 september 2012 till 30 september 2017, haft en årlig genomsnittlig tillväxt av kunder (CAGR) om 37,4 procent. 95 procent av bolagets omsättning består av återkommande abonnemangsintäkter som idag uppgår till 83 MSEK.

intaktskategorier och antalet kunder

Som en del i bolagets tillväxtstrategi avser nu 24SevenOffice Scandinavia AB att genomföra en kapitalanskaffning om 40,0 MSEK med en efterföljande notering för att intensifiera marknadsbearbetningen av den svenska marknaden. Expansionen avses ske genom personalrekrytering, marknadsbearbetning samt investeringar i teknologi.

Sitdown med VD Ståle Risa

24SevenOffice Scandinavia ABs styrkor och konkurrensfördelar

41% tillväxt i abonnemangsintäkter
Sammansättningen av bolagets produktportfölj i kombination med ett effektivt försäljningsarbete har resulterat ut i en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) av ARR – återkommande abonnemangsintäkter på 30,3 procent mellan 30 september 2015 och 30 september 2017, till totalt 82,3 MSEK per den 30 september 2017. ARR-tillväxten mellan 30 september 2016 och 30 september 2017 uppgår till 41%.

ARR

Stark position i en växande marknad
24SevenOffice marknad i Sverige och i Norge bedöms uppgå till 9,1 MdSEK, och bedöms växa med 7,2 procent per år fram till år 2020. Tillväxten på ERP-marknaden drivs främst av ökad digitalisering samt ökad acceptans av SaaS-lösningar. 24SevenOffice har skapat en ledande marknadsposition i Norge genom att leverera ett högfunktionellt ERP-system som är enkelt att implementera.

Hög nivå av funktionalitet
24SevenOffice ERP-system är utvecklat i nära dialog med bolagets kunder och återförsäljare som ställer höga krav på funktionalitet och effektiv hantering av administrativa processer. Bolaget anser att produktanpassningen efter kundernas behov av en hög transaktionsintensitet, är en konkurrensfördel mot övriga SaaS- samt ERP-lösningar på den skandinaviska marknaden.

Marknadsledande Saas-metrics
Bearbetningsprocessen av nya kunder har sedan starten 1997 förfinats och utvecklats och sker till stor del med automatiserade gallringar som angordnar potentiella kunder. Bolagets SaaS-metrics (nyckeltal) visar kundbearbetningsprocessernas effektivitet. 24SevenOffice har en LTV (Lifetime Value) to CAC (Customer Acquisition Cost)-ratio på 16,5. Bolaget anser att processen utgör en konkurrensfördel och dess skalbarhet, möjliggör för expansion både på 24SevenOffice befintliga och framtida marknader.

ltv_cac

6,5 månader tar det att återhämta kostnaden för en ackvirerad kund (30 september 2017).

Bolagsordning
Ladda ner bolagsordning (PDF)