INVESTOR RELATIONS

24SevenOffice
Scandinavia AB

24SevenOffice är verksamma på den nordiska marknaden och levererar affärssystem till små och medelstora företag via molnbaserade lösningar. Bolaget har varit en av pionjärerna inom molnbaserade affärssystem i Europa. Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. Huvudmålgruppen är redovisningsbyråer och företag från 5 till 500 anställda.

I dag innehåller affärssystemet bland annat moduler för redovisning, CRM, fakturering, lager, och logistik, projektstyrning och tidsredovisning, allt integrerat i en lösning.

Noterade på Spotlight Stock Market – Ticker: 247

24SevenOffice Scandinavia AB:s styrkor och konkurrensfördelar

Några av bolagets konkurrensfördelar mot övriga SaaS och ERP-lösningar på den skandinaviska marknaden är:

Hög nivå av funktionalitet

24SevenOffice ERP-system är utvecklat i nära dialog med bolagets kunder och redovisningsbyråer som ställer höga krav på funktionalitet och effektiv hantering av administrativa processer. Fokus har varit på att utveckla funktionalitet för företag med avancerade behov och höga transaktionsvolymer.

Perfekt för tillväxtbolag

Systemet har utvecklats genom åren men har samtidigt behållit användarvänligheten för mindre bolag och är med det, ett perfekt val för bolag med en hög tillväxtstrategi. Med 24SevenOffice behöver användarna inte byta affärssystem under tillväxtfasen, utan enbart addera flera användare och istället använda mer avancerade funktionaliteter efter hur behoven uppstår.

Integrationer

24SevenOffice effektiviserar arbetsflödet genom öppna API:er. Systemet har en rad standardintegrationer redan implementerade i 24SevenOffice. Standardintegrationerna inkluderar exempelvis anslutning till svenska banker via Bankgirot, rapporteringslösningar genom Bizview och inkassolösningar. Kunderna kan även välja att addera ytterligare applikationer som de önskar att använda från en 24SevenOffice:s app-store eller själva integrera sina egna lösningar via bolagets öppna API plattform och koppla samman dessa med 24SevenOffice-systemet utan att ta in dyra konsulter. Detta är något som skiljer bolaget från konkurrenter och hjälper 24SevenOffice kunder till att automatisera och digitalisera tunga och tidskrävande processer.

Bolagsordning
Ladda ner bolagsordning (PDF)

Company Presentation
24SevenOffice Scandinavia AB: Company presentation