Investor relations

24SevenOffice Scandinavia AB

24SevenOffice är verksamma på den nordiska marknaden och levererar affärssystem till små och medelstora företag via molnbaserade lösningar. Bolaget har varit en av pionjärerna inom molnbaserade affärssystem i Europa. Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. Huvudmålgruppen är redovisningsbyråer och företag från 5 till 500 anställda.

I dag innehåller affärssystemet bland annat moduler för redovisning, CRM, fakturering, lager, och logistik, projektstyrning och tidsredovisning, allt integrerat i en lösning.

24SevenOffice ERP

Noterade på Spotlight Stock Market – Ticker: 247

24SevenOffice Scandinavia AB:s styrkor och konkurrensfördelar

Några av bolagets konkurrensfördelar mot övriga SaaS och ERP-lösningar på den skandinaviska marknaden är:

Hög nivå av funktionalitet
24SevenOffice ERP-system är utvecklat i nära dialog med bolagets kunder och redovisningsbyråer som ställer höga krav på funktionalitet och effektiv hantering av administrativa processer. Fokus har varit på att utveckla funktionalitet för företag med avancerade behov och höga transaktionsvolymer.

Perfekt för tillväxtbolag
Systemet har utvecklats genom åren men har samtidigt behållit användarvänligheten för mindre bolag och är med det, ett perfekt val för bolag med en hög tillväxtstrategi. Med 24SevenOffice behöver användarna inte byta affärssystem under tillväxtfasen, utan enbart addera flera användare och istället använda mer avancerade funktionaliteter efter hur behoven uppstår.

Integrationer
24SevenOffice effektiviserar arbetsflödet genom öppna API:er. Systemet har en rad standardintegrationer redan implementerade i 24SevenOffice. Standardintegrationerna inkluderar exempelvis anslutning till svenska banker via Bankgirot, rapporteringslösningar genom Bizview och inkassolösningar. Kunderna kan även välja att addera ytterligare applikationer som de önskar att använda från en 24SevenOffice:s app-store eller själva integrera sina egna lösningar via bolagets öppna API plattform och koppla samman dessa med 24SevenOffice-systemet utan att ta in dyra konsulter. Detta är något som skiljer bolaget från konkurrenter och hjälper 24SevenOffice kunder till att automatisera och digitalisera tunga och tidskrävande processer.

Marknadsledande nyckeltal

38% tillväxt av kunder

Bolaget hade vid utgången av 2018, 38 600 kunder totalt på den skandinaviska marknaden.

Hög grad av återkommande intäkter

95 procent av bolagets omsättning består av återkommande abonnemangsintäkter.

Marknadsledande Saas-metrics

Bolagets SaaS-metrics (nyckeltal) visar kundbearbetningsprocessernas effektivitet.

24SevenOffice behöver 10 månader att återhämta kostnaden för en ackvirerad kund (31 december 2018).

24SevenOffice har en LTV (Lifetime Value) to CAC (Customer Acquisition Cost)-ratio på 13,3 (31 december 2018).

Bolagsordning
Ladda ner bolagsordning (PDF)