8 viktige elementer for smart timeregistrering

Skrevet av: Vilde Wangen Lindqvist, Head of Marketing i 24SevenOffice -

Lesetid: 2minutter

Et smart og fleksibelt timeregistreringsverktøy er viktig for både ledere og ansatte. Her får du gode tips om viktige elementer for smart timeregistrering!

timeregistrering_busy_24sevenoffice-png-1

Smart og fleksibel timeregistrering er avgjørende for en vellykket og produktiv arbeidsplass. Enten du er leder eller ansatt, er det viktig å ha et timeregistreringssystem som er enkelt å bruke og samtidig effektivt.

For det første bør et smart timeregistreringssystem være brukervennlig og intuitivt. Det bør være enkelt for ansatte å logge inn, registrere arbeidstid og eventuelle pauser, og sende inn timelistene. Lederne bør også ha en enkel og oversiktlig måte å godkjenne og administrere timene på. Et godt system vil spare både tid og frustrasjon.

 

I denne artikkelen har vi listet 8 viktige elementer for smart timeregistrering - dette bør systemet du velger innfri:

1. Mulighet for å kunne registrere fortløpende - fra mobil

Dette er viktig for at ansatte enkelt skal kunne føre timer på farten, og gjør at leder får dermed full kontroll på registrerte timer i sanntid.
les også om hva det innebærer å ha «timeregistrering på nett»

2. Planlegging og timeføring i ett

En integrert planlegger i timeføringssystemet gjør at timene ikke trenger å registreres dobbelt opp. Planlegging og registrering blir én handling.

3. Innsikt i overtid, fleksitid, ferie og fravær

Automatisert beregning av overtid, samt håndtering av fleksitid, permisjon og fravær er viktige funksjoner. Om løsningen i tillegg er bygget på norske helligdager, arbeidsmiljøloven og kan tilpasses hver enkelt ansattes arbeidsforhold, er du sikret optimal arbeidsflyt.

4. Budsjettfunksjonalitet

Smart funksjonalitet for budsjettering og status på timebudsjettene  basert på planlagte og registrerte timer, slik at du får full kontroll på prosjektbudsjettene.

5. Oversiktlige rapporter

Du bør enkelt kunne trekke ut skreddersydde rapporter for registrerte timer, knyttet til f.eks. prosjekt, avdeling, ansatt, oppgave og type arbeid

6. Godkjenning av timer på farten

Leder bør enkelt kunne godkjenne timer fra mobil eller desktop

7. Timekobling mot prosjekt, oppgave eller type arbeid

For å alltid kunne ha god dokumentasjon på anvendt tid, bør man kunne koble timer til gjeldende oppdrag.

8. Automatisk kobling mellom timeregistrering og lønssystem

Timeregistreringssystemet bør la deg benytte registrerte timer som lønnsgrunnlag uten manuell overføring

Med disse 8 punktene kommer du langt på vei til å få en enklere, mer effektiv og mer oversiktlig hverdag.

Ved å registrere timer, forbruk av materiale, inntekter og utgifter i samme skybaserte system - on the go, vil det spare bedriften både tidsbruk og risiko for manuelle feil. Les mer om Busy - timeregistrering fra 24SevenOffice.

 

Prøv vår priskalkulator og kom i gang med 24SevenOffice