Timeføring helt uten stress - i 24SevenOffice

Skrevet av: Vilde Wangen Lindqvist, Head of Marketing i 24SevenOffice -

Lesetid: 1 minutt

Visste du at 24SevenOffice gir deg tilgang til et genialt timeregistreringsverktøy? Glem alt stresset og maset med tungvint timeføring og si hei til en smoothere hverdag!

Effektiv timeføring er svært viktig for de aller fleste bedrifter. Det omfatter å få kontroll over alt fra inntektsstrømmer, faktureringsgrad, interntid, ressursstyring - til håndtering av ferie, fravær og input til lønn. Likevel er det mange ledere og ansatte som må kjempe mot timeregistreringsverktøyet i hverdagen, når registrering av timer oppleves rett og slett tungvint. Men den gode nyheten er at det trenger det faktisk ikke å være!

Når flere - eller kanskje mange? - ansatte opplever timeregistreringen som noe skikkelig herk, fører dette ofte til utsettelse, slurving og i verste fall glemsel. Dette kan gi utslag i følgefeil, for eksempel ved at manglende timefangst gjør at økonomiansvarlig/lønnsansvarlig kommer til kort når lønn skal kjøres. Kanskje må leder bruke tid på manuell oppfølging og korrigering av timegrunnaget, og DA snakker man sløsing av tid!

Heldigvis trenger timeregistrering hverken å være tungvint og tidkrevende. Timeføringsmodulen til 24SevenOffice - Busy - har et effektivt og brukervennlig design som gjør timeføringen til en naturlig del av hverdagen, både for ansatte og ledere.

 

Fra timeregistrering til lønnskjøring: Den viktige informasjonsflyten

Hvis du registrerer lønnstillegg, timelønn eller håndterer fleksitid har du spesielt mye å glede deg over i Busy. Den nye modulen heldigitaliserer håndtering av timer, ferie og fravær i bedriften med en direkte kobling til 24SevenOffice Lønn.

Når timene er registrert har modulen en smart godkjenning av timer til Lønn for å sikre at lønnsgrunnlaget blir korrekt. I 24SevenOffice Lønn legger du enkelt inn lønnsinformasjon for hver ansatt, gjør oppsett av linjer for fastlønnede og justerer timesatser for tillegg eller timelønn. Den som godkjenner lønn i selskapet får presentert alt av timer, tillegg og eventuelle utbetalinger av overtid/fleksitid i perioden. Alt er systematisert i en brukervennlig prosess som gjør det enkelt å ta stilling til lønn.

Videoen under viser hele prosessen - fra en time registreres til den ender opp i lønnskjøringen.