Aksjonærregisteroppgave

Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) er en essensiell rapport som inneholder opplysninger om aksjonærer (eiere) og hendelser knyttet til aksjene i selskapet for det gjeldende året. Dette dokumentet skal sendes inn av alle norske aksje- og allmennaksjeselskaper gjennom Altinn til Skatteetatens aksjonærregister innen den årlige fristen, som er 31. januar. Selv selskaper som ble avviklet året før, må fortsatt sende inn denne oppgaven.

Hvorfor må man levere aksjonærregisteroppgaven

Aksjonærregisteroppgaven spiller en avgjørende rolle i forberedelsen av aksjonærenes personlige skattemelding (selvangivelsen) av Skatteetaten. Ved å levere denne oppgaven bidrar du til at skatten din blir korrekt beregnet. I tillegg blir informasjonen om eierskap av selskapet offentliggjort av Skatteetaten. Dette er i samsvar med bestemmelser som sikrer tilgjengelighet av opplysninger om selskapets eierskap for allmennheten.