Kontantstrøm

Kontantstrøm er et regnskapsuttrykk som angir differansen mellom innbetalinger og utbetalinger for en bedrift i en regnskapsperiode. Denne finansielle indikatoren er avgjørende for å vurdere en virksomhets likviditet, driftseffektivitet, og økonomiske helse. En positiv kontantstrøm indikerer at en bedrift genererer mer penger enn den bruker, mens en negativ kontantstrøm kan tyde på finansielle utfordringer.

Viktigheten av kontantstrøm

  • Likviditetsstyring: Kontantstrøm gir innsikt i bedriftens evne til å dekke kortsiktige forpliktelser, noe som er essensielt for å opprettholde den daglige driften.
  • Investeringsbeslutninger: Analysen av kontantstrøm hjelper investorer og ledere med å ta informerte beslutninger om investeringer, utbytteutbetalinger, og finansiering.

 

Typer av kontantstrøm

  • Driftskontantstrøm: Inntekter generert fra bedriftens primære virksomhetsaktiviteter.
  • Investeringkontantstrøm: Inntekter og utgifter relatert til kjøp og salg av anleggsmidler eller andre langsiktige investeringer.
  • Finansieringskontantstrøm: Kontantstrømmer som stammer fra transaksjoner med eiere og kreditorer, inkludert utbytteutbetalinger, lån, og tilbakebetaling av gjeld.

 

Kontantstrøm vs. resultat

Når vi snakker om hvordan det går med en bedrift økonomisk, hører vi ofte om to ting: kontantstrøm og resultat (eller nettoinntekt). Selv om begge gir viktige pekepinner på bedriftens økonomi, forteller de oss litt forskjellige ting.

Resultat

Dette er det vi ofte kaller "bunnlinjen" i et regnskap. Resultatet viser hvor mye penger bedriften har tjent, etter at alle kostnader er trukket fra inntektene. Men, resultatet tar med ting som ikke nødvendigvis innebærer flytting av kontanter. For eksempel, avskrivninger (når verdien av utstyr eller bygninger reduseres over tid) og amortiseringer (lignende, men for immaterielle eiendeler som patenter) trekkes fra, selv om det ikke betales kontanter for disse.

Kontantstrøm

Dette tallet forteller oss hvor mye kontanter som faktisk har gått inn og ut av bedriften. Det er litt som å sjekke bankkontoen – hvor mye penger har du faktisk tilgjengelig? Kontantstrøm er super viktig fordi det viser bedriftens evne til å betale regningene sine her og nå.