Financial reports

Interim report, January - March 2022, download:

Interim report, January - March 2022

Annual report 2021, download:

Annual report 2021 Eng

Annual report 2021 Swe

Year-end report 2021 with interim report Q4, download:

Year-end report 2021 with interim report Q4

Interim report, July - September 2021, download:

Interim report, July - September 2021

Interim report, January - June 2021, download:

Interim report, January - June 2021

Interim report, January - March 2021, download:

Interim report, January - March 2021

Annual report 2020, download:

Annual report 2020

Year-end report 2020 with interim report Q4, download:
Year-end report 2020 with interim report Q4

Interim report, July - September 2020, download:
Interim report, July - September 2020

Interim report, January - June 2020, download:
Interim report, January - June 2020

Delårsrapport Q1 2020 24SevenOffice Scandinavia AB för nedladdning
Delårsrapport Q1 2020

Årsredovisning 2019 24SevenOffice Scandinavia AB för nedladdning
Årsredovisning 2019

Bokslutskommuniké 2019 24SevenOffice Scandinavia AB för nedladdning
Bokslutskommuniké 2019

Delårsrapport Q3 2019 24SevenOffice Scandinavia AB för nedladdning
Delårsrapport Q3 2019

Delårsrapport Q2 2019 24SevenOffice Scandinavia AB för nedladdning
Delårsrapport Q2 2019

Delårsrapport Q1 2019 24SevenOffice Scandinavia AB för nedladdning
Delårsrapport Q1 2019

Årsredovisning 2018 24SevenOffice Scandinavia AB för nedladdning
Årsredovisning 2018

Bokslutskommuniké 2018 24SevenOffice Scandinavia AB för nedladdning
Bokslutskommuniké 2018

Delårsrapport Q3 2018 24SevenOffice Scandinavia AB för nedladdning
Delårsrapport Q3 2018

Delårsrapport Q2 2018 24SevenOffice Scandinavia AB för nedladdning
Delårsrapport Q2 2018

Delårsrapport Q1 2018 24SevenOffice Scandinavia AB för nedladdning
Delårsrapport Q1 2018

Årsredovisning 2017 24SevenOffice Scandinavia AB för nedladdning
Årsredovisning 2017