7 fördelar med automatiserad klimatredovisning för företag

Skrivet av: Vilde Wangen Lindqvist, Head of Brand and Activation i 24SevenOffice -

Lästid: 2minuter

Automatiserad klimatredovisning är ett värdefullt verktyg för att få kontroll över vilka aktiviteter i företaget som orsakar de största utsläppen av växthusgaser. Vårt klimatredovisningssystem ger dig också specifika åtgärder du kan vidta för att minska företagets utsläpp

24SevenOffice - automatisert klimaregnskap

Vad innebär en klimatredovisning?

En klimatredovisning är en sammanställning av vilka aktiviteter inom ett företag som orsakar utsläpp av växthusgaser, och i vilken omfattning dessa utsläpp förekommer.

Genom att använda vår automatiserade klimatredovisning kommer ditt företag att dra nytta av flera fördelar.


7 anledningar till varför ditt företag bör ha en automatiserad klimatredovisning:

Företag står inför allt fler lagar och regler att följa, särskilt när det gäller engagemang för miljön och ansvar för klimatet. Genom att införa en automatiserad klimatredovisning kan företaget uppnå en mängd fördelar - både direkt och indirekt.


1. Sänk dina kostnader

En automatiserad klimatredovisning minskar företagets kostnader på kort sikt och stärker deras ekonomi på lång sikt. De nuvarande alternativen är manuell klimatredovisning som utförs av konsulter. Detta är både tidskrävande och kostsamt.


2. Framtidssäkrad

Genom att vara förberedd på framtiden kan ditt företag möta de nya regleringarna och CO2-avgifterna som snart kommer att påverka näringslivet. Att ha kontroll över utsläppen kommer vara lönsamt när dessa krav träder i kraft.

En rekke nye reguleringer og CO2- avgifter vil om kort tid treffe næringslivet. Å være forberedt og ha kontroll på utslipp vil være lønnsomt når disse kravene inntrer.

 

3. Förbättrad trovärdighet

"Greenwashing är en utmaning som har dykt upp under de senaste åren och innebär att företag framställer sina produkter som mer miljövänliga än de egentligen är. Det kan till exempel vara i form av vagt, överdrivet eller felaktiga påståenden om produkterna, och det är helt enkelt vilseledande marknadsföring.

Genom att använda en automatiserad klimatredovisning kommer ditt företag att vinna ökat förtroende, eftersom du har faktiska siffror på företagets utsläpp som kan stödja ditt arbete med att minska utsläppen."


4. Ökad konkurrenskraft

Med ökade förväntningar på att välja och framstå som miljövänlig blir fokusen på miljö och klimat allt större. Genom att välja att fokusera och investera i klimat och miljö kommer ditt företag att bli mer attraktivt för kunder, partners, anställda och investerare.


5. Möjlighet att få tillgång till grönt finansiering och kapital

Genom att ha kontroll på företagets klimatutsläpp kan det öppna upp nya möjligheter och affärsområden. Företag som visar aktivt engagemang för hållbarhet får enklare tillgång till grönt finansiering och kapital.


6. Visa vägen som en förebild

I takt med att fokusen på klimat och miljö ökar blir det allt viktigare för samhället att både privatpersoner och företag agerar som goda exempel och prioriterar att få överblick och kontroll över sina utsläpp av växthusgaser.

Genom att vara transparent i hanteringen av utsläppsreduceringen kan man uppfattas som mer pålitlig och ansvarsfull, samtidigt som man ökar sin attraktivitet och agerar som ett föredöme.

 

7. Attrahera talanger

Företag med hög engagemang för hållbarhet har visat sig vara mer attraktiva arbetsplatser.

I jakten på de bästa och mest talangfulla individerna för framtiden kommer dedikerat arbete för hållbarhet att visa företagets engagemang och därmed attrahera - och behålla - de bästa individerna.

Bedrifter med høyt engasjement for bærekraft viser seg å være mer attraktive arbeidsplasser.

I jakten på fremtidens beste hoder og hender,vil dedikert bærekraftsarbeid demonstrere bedriftens engasjement og dermed tiltrekke – og beholde – de beste folkene.