7 fördelar med automatiserad hållbarhetsredovisning för företag

Skrivet av: Vilde Wangen Lindqvist, Head of Marketing på 24SevenOffice -

Lästid: 2minuter

Automatiserad hållbarhetsredovisning är ett värdefullt verktyg för att få kontroll över vilka aktiviteter i företaget som orsakar de största utsläppen av växthusgaser. Vårt system för hållbarhetsredovisning erbjuder även konkreta åtgärder som du kan vidta för att minska företagets utsläpp.

24SevenOffice - automatisert klimaregnskap

Vad innebär en hållbarhetsredovisning?

En hållbarhetsredovisning är en sammanställning av vilka aktiviteter inom ett företag som orsakar utsläpp av växthusgaser, och i vilken omfattning dessa utsläpp förekommer.

Genom att använda vår automatiserade hållbarhetsredovisning kommer ditt företag att dra nytta av flera fördelar.


7 anledningar till varför ditt företag bör ha en automatiserad hållbarhetsredovisning:

Företag står inför allt fler lagar och regler att följa, särskilt när det gäller engagemang för miljön och ansvar för klimatet. Genom att införa en automatiserad hållbarhetsredovisning kan företaget uppnå en mängd fördelar - både direkt och indirekt.


1. Sänk dina kostnader

En automatiserad hållbarhetsredovisning minskar företagets kostnader på kort sikt och stärker deras ekonomi på lång sikt. De nuvarande alternativen innefattar manuell hållbarhetsredovisning som utförs av konsulter. Detta är både tidskrävande och kostsamt.


2. Framtidssäkrad

Genom att vara förberedd på framtiden kan ditt företag möta de nya regleringarna och CO2-avgifterna som snart kommer att påverka näringslivet. Att ha kontroll över utsläppen kommer vara lönsamt när dessa krav träder i kraft.

 

3. Förbättrad trovärdighet

"Greenwashing" är en utmaning som har blivit allt vanligare under de senaste åren och innebär att företag framställer sina produkter som mer miljövänliga än de egentligen är. Det kan till exempel vara i form av vagt, överdrivet eller felaktiga påståenden om produkterna, och det är helt enkelt vilseledande marknadsföring.

Genom att använda en automatiserad hållbarhetsredovisning kommer ditt företag att vinna ökat förtroende, eftersom du har konkreta siffror på företagets utsläpp som kan stödja ditt arbete med att minska dem.


4. Ökad konkurrenskraft

Med ökade förväntningar på att välja och framstå som miljövänlig växer intresset för miljöfrågor och klimat. Genom att aktivt fokusera och investera i klimat och miljö kommer ditt företag att bli mer attraktivt för kunder, partners, anställda och investerare.


5. Möjlighet att få tillgång till grön finansiering och kapital

Genom att ha kontroll på företagets klimatutsläpp kan det öppna upp för nya möjligheter och affärsområden. Företag som visar aktivt engagemang för hållbarhet får enklare tillgång till grön finansiering och kapital.


6. Visa vägen som en förebild

I takt med att fokuset på klimat och miljö ökar blir det allt viktigare för både privatpersoner och företag att agera som goda förebilder och prioritera att få översikt och kontroll över sina utsläpp av växthusgaser.

Genom att vara transparent i sitt arbete med att minska utsläppen kan man uppfattas som mer pålitlig och ansvarsfull, samtidigt som man ökar sin attraktivitet och agerar som ett föredöme.

 

7. Attrahera talanger

Företag som uppvisar högt engagemang för hållbarhet har bevisligen visat sig vara mer attraktiva arbetsplatser.

I strävan efter de mest begåvade och talangfulla individerna för framtiden kommer en hängiven satsning på hållbarhet att visa företagets engagemang och därigenom attrahera - och behålla - de främsta individerna.