Ett kraftfullt bokföringsprogram i molnet

Prova redovisningssystemet som sätter redovisningskonsulten i förarsätet och som ger dina kunder verktygen till att lyckas. Priser från 0:- för din redovisningsbyrå.

Kombinera redovisningssystemet med AI Assistant , redovisning med hjälp av artificiell intelligens, på enskilda kunder eller i full skala.

Effektiv avancerad bokföring

Bokföringsmodulen är huvudmotorn i redovisningen - och underlättar för både enkel och avancerad redovisning.

Definiera fritt vilka kolumner du vill ha i din uppsättning och vilken ordning du vill placera dessa navigationer - från stämpelnummer, fakturanummer, förfallodatum, tid, kundnummer, projekt, avdelning, skatt, länkar, bokföringsmallar, procentavdrag, utländska belopp, valuta, OCR, bankkonto, anpassade dimensioner för kommentarer på dokumentnivå. Arbeta snabbt med våra snabbtangenter.

Automatiserade processer och arbetsflöden

I 24SevenOffice arbetar klient och redovisningskonsulten i samma system i molnet. Dra nytta av teknologin och alla möjligheter till att effektivisera och automatisera arbetsflöde och dokumentflöde.

Inkommande dokumentflöde

Bli av med dokumentpärmarna en gång för alla – och bjud in era kunder till en heldigital och papperslös vardag, där alla dokument kan spåras med drilldown ner på faktura och bilagsnivå.

Ta emot fakturor och bilagor

Kunden skickar alla inkommande fakturor och bilagor till fakturamottaget i 24SevenOffice.

Reseräkning och körjournal

Alla dina kunders anställda kan enkelt skicka reseräkningar och körjournaler via mobilen.

Kontroll av fakturor och bilagor

Alla inkommande fakturor och bilagor läses automatiskt, tolkas och skrivs in i systemet. Redovisaren kontrollerar därefter alla bilagor.

Attest

Kunder kan vidarebefordra inkommande fakturoroch bilagor till attestflödet, så att rätt person eller chef kan godkänna fakturor och kostnader löpande.

Bokföring

Så snart fakturorna är attesterade och kopplade till projekt eller avdelning, går de vidare till bokföringen.

Bank och betalning

Kör betalningar direkt från systemet och stäng öppna poster. Se till att alltid ha uppdaterade reskontran och avstämningar med banken.

Utgående dokumentflöde

Anpassa layouten och automatisera faktureringen.

Fakturering

Tryck på fakturera. Systemet kontrollerar automatiskt om mottagaren kan få e-Faktura eller andra format i din prioriteringsordning.

Fakturaköp

Med ett klick kan kunden sälja fakturorna. De har pengarna på kontot inom 24 timmar. Sålda fakturor läggs automatiskt in och matchas mot reskontran.

Automatisk bokföring

Genom att kunden arbetar och fakturerar i samma system som redovisaren, blir alla utgående fakturor automatiskt bokförda.

Inbetalningar och avstämningar

Betalningarna matchas automatiskt med systemets reskontrakontroll. Med vår avstämningsmodul är det effektivt att kontrollera poster i reskontran.

Rapportering och rådgivning

En viktig förutsättning för att redovisaren skall kunna ge råd till en kund på ett bra sätt, är att kunden förstår bolagets finansiella situation och status. Vi erbjuder allt från enkla till mer avancerade standadrapporter i realtid - som ger kunden en god grund för att diskutera och tolka finansiell information löpande med redovisaren.

Tack vare 24SevenOffice har vi effektiviserat våra interna processer samt underlättat för våra kunder på många vis så som t.ex. direkt åtkomst till företagets ekonomi, tidrapportering och projekthantering. Det är en otrolig lyx att ha samtliga funktioner integrerade.

Lina Höglund

Delägare och Systemansvarig, Credité Consulting AB

Mobil

En jobbvardag har mer än ett läge. Få översikt och gör uppgifter från mobilen medan du är på språng.

Integrationer

Med ett öppet API är systemet enkelt att integrera med andra lösningar. Vad sägs om att erbjuda en webbutikskund att få alla transaktioner automatiskt överförda till bokföringsprogramet, och klart för redovisning? Eller för att få den dagliga försäljningen från affären direkt till systemet? 24SevenOffice är fullt integrerad med hundratals system.

Översikt över integrationer