Regnskapsfrister for 2024 – hold deg oppdatert

Skrevet av: Camilla Therese Øino -

Lesetid: 2minutter

Som regnskapsfører eller finansansvarlig er det helt essensielt å holde oversikt over viktige frister for rengskap og rapportering. I 2024 møter vi en rekke frister som det er viktig å være klar over, slik at du best mulig kan planlegge og følge opp. Vi gir deg fullstendig oversikt over fristene, og hva de innebærer.

regnskapsfrister 2024

Det kan være utfordrende å holde styr på regnskapsfrister, men det er helt avgjørende for å unngå bøter – og ikke minst for å sikre god økonomistyring for bedriften. 

Under finner du oversikt over de viktigste regnskapsfristene i 2024.

Viktige regnskapsfrister for 2024

 • Aksjonærregiregisteroppgave: Norske aksje- og allmennaksjeselskap må årlig sende aksjonærregisteroppgaver til Skatteetatens aksjonærregister.
  • Frist: 31. januar 2024

 

 • MVA-melding (annenhver måned): Fristene strekker seg over hele året for alle MVA-registrerte bedrifter, unntatt små bedrifter og ENK som leverer årlig.
  • Frister 2024: 10. april, 10. juni, 31. august, 10. oktober, 10. desember og 10. februar.

 

 • A-melding (månedlig): Alle selskaper som utbetaler lønn må sende inn A-melding innen den 5. påfølgende måned.
  • Frister 2024: 5. hver måned, eller første påfølgende hverdag hvis den 5. er helg eller helligdag.

 

 • Skattemelding / næringsoppgave (årlig): Skattemelding eller næringsoppgave må leveres av alle enkeltmannsforetak med over 50 000 kr i omsetning.
  • Frist: 31. mai 2024

 

 • Årsregnskap (årlig): For de fleste selskaper som er AS, ASA, NUF, stiftelser, borettslag, boligbyggelag, statsforetak, verdipapirfond og partrederi, er det et krav om å levere årsregnskap.
  • Frist 2024: 31. mai.


ny regnskapsforer

 


 

MVA-oppgaver:

Merverdiavgift (MVA) rapporteres vanligvis kvartalsvis. Det er viktig å rapportere korrekt MVA, og overholde fristene for innsending for at bedriften skal unngå bøter og eventuelel renter.

Dette krever at regnskapsførere jevnlig oppdaterer og overvåker alle transaksjoner med MVA-konsekvenser.

Les mer: [MVA-melding] Alt du trenger å vite – inkludert frister 2024

A-meldinger

A-meldingen er en månedlig rapportering av lønns- og ansattinformasjon til NAV, SSB og Skatteetaten. Denne rapporteringen må være presis og tidsnok, da feil kan føre til feil i ansattes skatteoppgjør og potensielle straffer for bedriften. A-meldingen må sendes inn månedlig innen den 5. påfølgende måned, og gjelder for alle bedrifter som utbetaler lønn.

Les mer om A-melding i vår Regnskapsordbok

 

Årsregnskap

Et årsregnskap (også kjent som finansregnskap eller eksternregnskap) gir en omfattende oversikt over alle hendelser og aktiviteter i bedriften din i løpet av året. Dette regnskapet er en årlig oppsummering av den økonomiske situasjonen til selskapet ditt.

Det er visse krav til et årsregnskap som må oppfylles. Dette inkluderer:

 • Resultatregnskap: Et resultatregnskap viser inntektene, kostnadene, samt eventuelle finansinntekter og finanskostnader i løpet av året.
 • Balanse: Dette gir en oversikt over eiendelene, gjelden og egenkapitalen til bedriften.
 • Noter: Disse gir forklaringer og utfyllende informasjon om ulike poster i regnskapet. Noen av notene er pålagt ved lov, mens andre kan legges til for å gi en bedre forståelse av bedriftens drift.

 

Et årsregnskap er en viktig del av bedriftens økonomistyring, da det gir et helhetlig bilde av bedriftens økonomiske helse. Det er derfor avgjørende å levere et nøyaktig og fullstendig årsregnskap innen fristen.

 

Skattemelding (næringsoppgave)

Næringsoppgaven i skattemeldingen er en av de mest avgjørende regnskapsfristene for næringsdrivende. Med en deadline på 31. mai 2024 for regnskapsåret 2023, er det helt essensielt å ha full oversikt over inntektene og sørge for at all rapportering er korrekt.

Dersom omsetningen i foretaket ditt har vært over 50 000 kr, er du pliktig å levere en fullstendig skattemelding. Hensikten med dette er å informere Skatteetaten om hvor mye du har tjent (eller tapt) i fjor med foretaket ditt, slik at du kan betale riktig beløp i skatt.

 

Hvorfor er det viktig å holde regnskapsfristene?

Det finnes mange grunner til hvorfor det er viktig å forholde seg til regnskapsfristene – spesielt for bedriftens økonomistyring og å slippe bøter. 

Vi anbefaler å ha gode rutiner for å overvåke regnskapet og møte alle regnskapsrelaterte frister. Dersom dere ikke overholder fristene kan dette få konsekvenser i form av økonomiske straffer, renter og i noen tilfeller – juridiske problemer. 

Disse regnskapsfristene er blant de mest vanlige og betydningsfulle for små og mellomstore bedrifter. For en fullstendig oversikt over disse oppgavene kan du besøke Skatteetaten sin side: Frister og oppgaver for næringsdrivende.

 

Book en prat med en ekspert i 24SevenOffice