Blogg

Regnskapsfører

6 grunner til å bruke AI i regnskapsføringen

6 grunner for å bruke AI i regnskapsføringen

Håndtering av store fakturavolum og leverandørfakturaer fører ofte til store kostnader. Derfor kan kunstig intelligens i regnskapsføringen være verdt å teste! 

Den gode nyheten er nemlig at AI-teknologi kan ta over store deler av regnskapet og den økonomiske styringen, slik at man kan optimalisere bruken av ressursene, og dermed spare både tid og penger. 

Psst….På CAMP.CLOUD 17. juni – årets viktigste event for regnskapsførere – vil 24SevenOffice’s CEO Ståle Risa fortelle mer om hvordan AI kan gi store gevinster for ditt regnskapsbyrå, nå og i fremtiden.  

Meld deg på CAMP.CLOUD 17. juni!

AI: Fra buzz word til verdiskaping

Kunstig intelligens er et konsept mange har hørt om. Likevel skorter det ofte på innsikten når det kommer til hva AI-begrepet faktisk omfatter, og hvordan det kan gi  store gevinster i business-sammenheng. 

AI står nemlig for Artificial Intelligence og er en teknologi som gjør det mulig for datasystemer å utføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens. Ved hjelp av smarte algoritmer kan maskiner tolke data, anvende kunnskap og lære å utføre spesielle handlinger – akkurat som et menneske.

AI er altså laget av store datamengder der algoritmer lærer av historikken som den nevnte dataen gir. På den måten kan AI-roboten forutsi informasjon basert på historikk, samtidig som den fortsetter å utvikle seg mens den lærer av nye data.

Siden AI i stor grad kan utføre oppgaver som et menneske normalt vil gjøre, vil teknologi spille en avgjørende rolle på alle områder – og i de fleste bransjer. Teknologien eksisterer allerede i overraskende mange av tjenestene vi bruker daglig. Kunstig intelligens gjør at vi for eksempel mottar tilsynelatende “tilfeldige” anbefalinger om hva vi skal kjøpe på nettet (basert på våre personlige preferanser), og tømmer søppelpost fra innboksene våre. 

Les også: Hva er AI?

Det er ingen tvil om at AI sparer virksomheter både tid og penger ved å påta seg repeterende og manuelle oppgaver, men hva er de faktiske konkurransefortrinnene ved å bruke AI for bedrift? Vi har valgt ut de 6 viktigste elementene.

 

6 konkurransefortrinn ved å bruke AI i regnskapet

  • Automatisk fakturaflyt

Alle innkommende fakturaer blir automatisk tolket og deretter sendt til attestering med fullførte regnskapsforslag, klare til betaling i banken.

  • Dyp innsikt i store datamengder

Leser leverandører, produktlinjer og kontekst på inngående fakturaer. AI lærer på makro- og mikronivå hvor den bedre kan fange opp spesifikk styring på kundenivå.

  • Riktig og oppdatert regnskap i sanntid

Stadig oppdatert regnskap som et styringsverktøy i hverdagen, med automatisert fakturaflyt. Kontinuerlig likviditetskontroll.

  • Frigjør tid

I større grad kan økonomiavdelingen fokusere på å håndtere avvik og dermed frigjøre ekstremt mye tid til andre, verdifulle oppgaver.

  • Prognoser og analyser

Optimaliser prognoser, analyser og rapportering som et beslutningsgrunnlag i sanntid.

  • Ikke la konkurrentene løpe fra deg!

Å være tidlig ute med bruk av AI kan gi et stort konkurransefortrinn. Begynn å trene opp din AI i dag og få fordel av konkurrentene.

 

Les også: Hva er regnskap med AI?

Få dypere innsikt (kunnskap = makt)

De selskapene som anerkjenner verdien av å ligge et hestehode foran på teknologifronten vil som regel ha et stort konkurransefortrinn. Ved hjelp av regnskap med AI kan selskaper optimalisere økonomiavdelingen som en helhet. Med automatiserte prosesser og forbedret produktivitet kan virksomheten bruke større (menneskelige) ressurser på det som faktisk skaper lønnsomhet.

Regnskap med AI – status nå og veien videre

Høsten 2018 viste vi i 24SevenOffice for første gang frem vår AI-plattform. Målet vårt var (og er) at 90-95 % av alle inngående fakturaer skal kunne bokføres automatisk ved hjelp av AI – og at regnskapsførere og økonomisjefer skal få flere og flere superkrefter.

Under CAMP.CLOUD 17. juni gir vi en status på utviklingen av vår AI-teknologi og planene fremover. Vår CEO Ståle Risa viser hvordan selskaper med et stort fakturavolum i dag kan oppnå stor gevinst og tidsbesparelse ved hjelp av regnskap med kunstig intelligens.

Meld deg på CAMP.CLOUD og lær mer om AI!